Home > Wakaf

Salurkan Zakat dan Infaq Ke Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an, Mengokohkan Benteng Pertahanan Dalam Perang Pemikiran

Salurkan Zakat dan Infaq Ke Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an, Mengokohkan Benteng Pertahanan Dalam Perang Pemikiran Allah Azza wa Jalla berfirman (artinya) , “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk fi sabilillah (jalan Allah) dan untuk mereka

Read More

Salurkan Zakat Anda Tahun Ini Kepada Pesantren An Nahl

Pondok Pesantren An Nahl Grabag Magelang mengajak kaum Muslimin sekalian untuk menyalurkan Zakat tahun ini ke pesantren kami Zakat tersebut akan kami gunakan untuk pembangunan asrama santri, pengadaan buku dan kitab dan sebagainya. Zakat atau donasi bisa disalurkan melalui rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri No 711 227 9018 a.n Muhamad Fuad Al Hazimi BNI Syariah No

Read More

Kekalkan Harta Dengan Wakaf

Harta dibawa mati, pahala terus mengalir menjadi investasi abadi. Islam menjadikan wakaf sebagai fasilitas umat yang ingin menjaga keberkahan dan kekekalan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah, menggapai kebaikan dan ridha Nya. Wakaf adalah shodaqoh yang paling mulia dan bentuk perniagaan terbaik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa

Read More